PUBLIKACJE

 

Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, stara seria, tomy I-XI (1908/9-1931/2)

 

Miesięcznik Heraldyczny. Organ Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie (RR. 1-8, 1908-1915), następnie jako Organ Polskiego Towarzystwa Heraldycznego wydawany przez Oddział Warszawski (RR. 9-18, 1930-1939).

 

 

Kronika polskich rodów szlacheckich Podola, Wołynia i Ukrainy,

Kazimierz Pułaski
tom I - reprint wydania z 1911 r., Warszawa 2004, ss.262; tom II - wydanie II poprawione, Warszawa 2004, ss.296.

 

Heraldyka miast wielkopolskich do końca XVIII w.,
Marek Adamczewski
Warszawa 2000, wyd. I, format B5, cena 56,00; ISBN 83-7181-144-6
Całościowe opracowanie dotyczące przyjmowania, funkcji, symboliki oraz zmian zachodzących w herbach miast Wielkopolski. Praca uhonorowana Nagrodą im. Adama Heymowskiego w 1999 r.

 

Syberia w życiu i pamięci rodu Gieysztorów,

Wiktoria Śliwowska
Warszawa 2000, wyd. I, format B5, cena 55,00; ISBN 83-7181-105-5
Publikacja poświęcona pamięci prof. A. Gieysztora, traktująca o losach rodziny Gieysztorów w okresie powstania styczniowego. Książka zawiera notatnik i memoriał Jakuba Gieysztora, biogramy Gieysztorów-Sybiraków i ich rodzin, a także innych osób, w sumie ponadto 1000 biogramów zesłańców po Powstaniu Styczniowym.

 

Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836-1861 (1867),

Elżbieta Sęczys
Warszawa 2000, wyd. I, ss. 918, il., format B5, cena 55,00; ISBN 83-7181-145-4
Cenne uzupełnienie opublikowanych herbarzy i innych źródeł do genealogii szlachty Królestwa Polskiego na podstawie zachowanych protokołów posiedzeń Rady Stanu Królestwa Polskiego. Publikacja wydana wspólnie z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych.

 

Spis szlachty wylegitymowanej w guberniach grodzieńskiej, mińskiej, mohylewskiej,  smoleńskiej i witebskiej.

oprac. Stanisław Dumin, Sławomir Górzyński
Warszawa 1992, wyd. I, ss. 156, format A4, cena 30,00; ISBN 83-85490-06-X.
Spis sporządzony na podstawie opublikowanych na przełomie XIX i XX w. urzędowych spisów szlachty tych guberni; wykorzystano materiały z archiwów rosyjskich, białoruskich i litewskich. Praca wydana z inicjatywy Fundacji im. Ciechanowieckich.

 

Joomla templates by a4joomla