I Kongres Heraldyki Polskiej

 

Wielce Szanowni Państwo!

W tym roku Polskie Towarzystwo Heraldyczne obchodzi piękny jubileusz trzydziestolecia swojej działalności.

Z wielką przyjemnością w imieniu organizatorów zapraszam Pana na I Kongres Heraldyki Polskiej, który odbędzie się w dniach 22-23(24) czerwca 2017 roku, w gościnnych salach Zamku Królewskiego w Warszawie, pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy współudziale Narodowego Centrum Kultury.

Wiodącym tematem obrad będą zagadnienia dotyczące herbu Rzeczypospolitej Polskiej, dorobku naukowego heraldyki polskiej oraz wyznaczenie nowych kierunków badawczych. Referaty wygłoszą wybitni badawcze heraldyki z kraju i z zagranicy.

Liczymy na udział Członków Polskiego Towarzystwa Heraldycznego w I Kongresie Heraldyki Polskiej, który jak mamy nadzieję, będzie okazją do rozmów na tematy badawcze oraz przyczyni się do integracji naszego środowiska.

Ze względów organizacyjnych proszę o potwierdzenie swojego ewentualnego udziału na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Program będzie dostępny na stronie internetowej www.pther.net, poniżej przesyłam alfabetyczny wykaz referatów

 

W imieniu organizatorów

 

dr hab. prof. UO Sławomir Górzyński, aih

Prezes Polskiego Towarzystwa Heraldycznego

 

Wykaz alfabetyczny planowanych referatów I Kongresu Heraldyki Polskiej

22-24 VI 2017, Warszawa, Zamek Królewski w Warszawie

Autor

Tytuł

Marek Adamczewski

Orzeł Biały ale jaki? Poszukiwania wzoru orła państwowego w okresie międzywojennym

Marek Cetwiński

Ars heraldica - klucz do średniowiecznej mentalności

Iwona M. Dacka-Górzyńska

Staropolskie porady - jak układać orację na herby

Piotr Dymmel

Sztuka blazonowania w dziełach Jana Długosza

Paweł Dudziński

Dylematy polskiej ikonografii heraldycznej na przykładzie herbów Ślepowron i Korwin

Edward Gigilewicz

Polska heraldyka biskupia XX wieku. Próba Systematyki.

Tomisław Giergiel

Dorobek naukowy w zakresie heraldyki polskiej Józefa Szymańskiego.

Sławomir Górzyński

Orzeł Biały na przestrzeni wieków na przykładzie zabytków architektury Mazowsza i Małopolski.

Jakub Z. Lichański

Retoryka i heraldyka, Propozycja do badań pól wspólnych

Barbara Milewska-Waźbińska

Stemmata academica – miedzy znakiem heraldycznym a symbolem kulturowym

Przemysław Mrozowski

Forma herbu a jego funkcje społeczne w Polsce średniowiecznej

Janusz Grabowski

Zygmunt Wdowiszewski  – dorobek naukowy i działalność w Polskim Towarzystwie Heraldycznym (1923-1939)

Jan Ptak

Godła i herby których nie było

Zenon Piech

Herb jako źródło historyczne

Leszek Pudłowski

Nieznane herby rycerskie. Na marginesie badań heraldyki w architekturze średniowiecznej Polski

Jerzy Sperka

Heraldyka rycerstwa śląskiego na Rusi Czerwonej w XIV-XV wieku

Wojciech Strzyżewski

Główne kierunki rozwoju symboliki współczesnych herbów polskiego samorządu

Krzysztof Skupieński

Polska heraldyka samorządowa a problematyka świadomości historycznej i public relation

Jan Wroniszewski

Opisy herbów w wywodach szlachectwa.

Hubert Wajs

„… tres Etcaeterationes in titulo” – Artykuł 3 traktatu oliwskiego 1660r.

Jan Zupanic

Erby rakouské nové šlechty v éře Františka Josefa I.

Adam Żurek

„Herby polskie w herbarzach zachodnioeuropejskich od XIV do przełomu XVI i XVII w. (ze szczególnym uwzględnieniem wizerunków Orła Białego)

 

Joomla templates by a4joomla