Dostępne sygnatury Ksiąg Płockich

Płockie grodzkie wieczyste
Płockie grodzkie wieczyste relacje
Płockie grodzkie decreta iudicialia
Płockie grodzkie oblaty
Płockie ziemskie wieczyste relacje
Płockie ziemskie decreta
Archiwum Główne Akt Dawnych PL_1_4_1-358_0059.jpg Polskie Towarzystwo Heraldyczne